Vi är glada att välkomna dig till vår webbplats och över ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi vill att du ska känna dig säker när du besöker vår webbplats och följaktligen är skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter av stor vikt för oss. ZIMM-webbplatser kan dock innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser som inte omfattas av denna integritetsförklaring.

Rättslig grund för behandling, för säkerheten och syftet

Vi samlar in och behandlar endast personuppgifter om dig om det finns en motsvarande rättslig grund för det. Uppgifterna behandlas strikt konfidentiellt. Den rättsliga grunden inkluderar bland annat samtycke (t.ex. för nyhetsbrev och cookies som du har aktiverat), ett avtal (t.ex. om tillhandahållande av de tjänster som du begär), företagsrelaterade, legitima intressen (t.ex. marknadsundersökningar och analyser) i syfte att optimera det erbjudna innehållet baserat på användarens personliga intressen, såsom information om produkter och tjänster, rättvisa inbjudningar, affärstransaktioner, uppfyllande av avtal och liknande) samt på grundval av juridiska skyldigheter.

Personuppgifter används och behandlas inom ZIMM Group GmbH och av deras auktoriserade representanter och distributionspartner. Vi tar också emot uppgifter från dem och behandlar dem för ovan nämnda affärsändamål. En del av dessa auktoriserade ombud och distributörer finns utanför EU. Skyddet av personuppgifter tillhandahålls genom avtal och garantier.

Juridisk information om personuppgifter

Eftersom vi behandlar uppgifterna i våra legitima intressen har du i princip rätt att invända om det finns skäl som härrör från din speciella situation och som talar emot denna behandling. Eftersom vi (också) behandlar uppgifterna för direktreklam kan du när som helst göra invändningar mot denna behandling i direktreklamsyfte. I princip har du rätt till information, korrigering, radering, begränsning, dataportabilitet och invändningar. För detta ändamål kontaktar du administrator@zimm.com. Om du anser att behandling av dina uppgifter strider mot dataskyddslagen eller om dina anspråk i enlighet med dataskyddslagen på annat sätt har överträtts, kan du lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, som är dataskyddsmyndigheten i Österrike.

Nyhetsbrev

Genom att beställa vårt nyhetsbrev godkänner du att all information som tillhandahålls i samband med leveransen av nyhetsbrevet kan behandlas för reklamändamål. Du kan återkalla detta samtycke när som helst och utan att ange några skäl genom att klicka på avregistreringslänken i varje nyhetsbrev. Om du vill ändra dina uppgifter kan du använda respektive modifiera-data-länk i nyhetsbrevet. Vi använder SendinBlue e-postmarknadsföringsprogramvara för leverans och analys av vårt nyhetsbrev. SendinBlue registrerar öppnings- och klickmönstret. Följande information spåras specifikt: leveranstid, öppningstid, öppningens varaktighet, IP-adress för den enhet som används för att öppna nyhetsbrevet, e-postprogramvara som används (e-postklient), länkar som man klickar på och tiden dessa klickades på. Dessa uppgifter behandlas uteslutande i Europeiska unionen och överförs inte till tredje part.

ZE-Evolution | Mobilapp

Genom att installera och använda ”ZE-Evolution” samtycker du till vår åtkomst till vissa komponenter i ditt operativsystem (kamera och plats). Genom att göra detta samtycker du till att vi samlar in och behandlar data för analysändamål. Den rättsliga grunden för detta är användarens personliga intresse av att få information om specifika produkter och tjänster. Mer information finns i applikationen.

Webbplatsspecifika tips | Extern värd

Webbplatsen har en extern tjänsteleverantör som värd. De personuppgifter som samlas in lagras bland annat också på värdens servrar. Detta kan särskilt gälla IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan information som genereras via vår webbplats. Värden behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter och för att följa våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter. Mer information finns på: https://webmeisterei.com/datenschutz och https://www.hetzner.de/rechtliches/agb/.

Webbplatsspecifika tips | SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiell information, till exempel produktförfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen detta genom att när du skriver http så ändras webbläsarens adressrad till https. Detta innebär att data inte kan läsas av tredje part under överföringen.

Webbplatsspecifika tips | Google Analytics

”Webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google, Inc. (”Google”). För Google Analytics används ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator och som används för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs och lagras genom Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa information om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktivitet på webbplatsen och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part när sådan överföring krävs enligt lag eller när denna tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan information som Google innehar. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan.”

Webbplatsspecifika tips | Google Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen från Google Inc. Syftet med denna funktion är att visa annonser som är relevanta för användarens intressen när webbplatser som tillhör Googles annonsnätverk besöks. Det görs genom att installera en ”cookie” i webbplatsbesökarens webbläsare. Detta gör att besökaren kan kännas igen när den besöker en webbplats som tillhör Googles annonsnätverk. Dessa webbplatser kan sedan visa användaren annonser som rör ämnet som användaren tidigare har sökt information om på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion. Google intygar att det under denna procedur inte genererar några data som rör användaren personligen. Om du emellertid inte vill delta i Googles remarketingfunktion kan du alltid inaktivera denna procedur genom att göra lämpliga inställningar på http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies för reklamnätverksinitiativ för annonser som rör ämnet genom att gå till webbadressen http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Webbplatsspecifika tips | Google Ads

Vår webbplats använder Google Conversion Tracking. Om du dirigeras till vår webbplats via en annons från Google installerar Google Ads en cookie på din dator. Cookien för konverteringsspårning installeras när en användare klickar på en annons som har placerats av Google. Dessa cookies tillåter inte att du identifieras personligen och upphör att gälla efter 30 dagar. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till denna webbplats. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via webbplatserna för Google Ads-kunder. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har beslutat att använda konverteringsspårning. Kunderna informeras om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och omdirigerats till en webbplats som har en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du neka installationen av den nödvändiga cookien – antingen genom en inställning i din webbläsare, som inaktiverar automatisk installation av cookies, eller genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”googleleadservices.com” blockeras. Observera att om du raderar cookies med funktionen för avanmälan så kommer du inte att kunna registrera dina mätdata. Om du raderar alla cookies i din webbläsare måste du installera om den relevanta cookien för avanmälan.

Webbplatsspecifika tips | Youtube

På vår webbplats använder vi erbjudanden och tjänster från YouTube-videotjänsten, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Genom att öppna sidor där vi använder de integrerade tjänsterna för YouTube-videos överförs data till YouTube, lagras och utvärderas. Om du har ett YouTube-konto och är inloggad som användare kommer den informationen att kopplas till ditt personliga konto och de data som lagras där. Vilka uppgifter som Google i slutändan samlar in och vad dessa uppgifter används för beskrivs i detalj på https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Webbplatsspecifika tips | Open Street Map

Vi använder karttjänsten från OpenStreetMap (OSM). Leverantören är Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Storbritannien. För att ta reda på vilka data som samlas in, hur, när och varför, se följande länk: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Webbplatsspecifika tips | Statistikcookies och externa medier

Dina uppgifter behandlas av leverantören Google Inc. (”Google”) i USA, vilket innebär motsvarande risker, t.ex. hemlig datatillgång från amerikanska myndigheter. Med ditt samtycke till statistikcookies och externa mediecookies samtycker du också till behandlingen av dina uppgifter i USA.

Förnyad verifiering av ditt samtycke.

Webbplatsspecifika tips | Allmän information

Denna webbplats kontrolleras, drivs och hanteras av ZIMM Lustenau. ZIMM kan inte hållas ansvarigt och garanterar inte att dataskyddsdeklarationen på denna webbplats överensstämmer med alla rättsliga bestämmelser utanför Österrike. Om du besöker denna webbplats utanför Österrike är du ansvarig för att följa alla lokala rättsliga bestämmelser. Denna dataskyddsdeklaration och dess tillämpning omfattas av österrikisk lag med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt. Jurisdiktionsplatsen ska vara den behöriga domstolen i Feldkirch │ Österrike. Detta avtal gäller för följande ZIMM-företag: ZIMM Group GmbH | A-6890 Lustenau

Alla framtida ändringar kommer att meddelas på denna webbplats. Du bör därför kontrollera den regelbundet för nya funktioner eller ändringar. Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på administrator@zimm.com.

ZIMM Group GmbH | Reviderad: 20.07.2020

Scroll to Top